Phần mềm cài đặt cho Màn hình led nhiều màu

A.   Phần mềm cài đặt cho Màn hình led nhiều màu:

                1.Ledstudio: phù hợp với card điều khiển LINSN.

Tải phần mềm tại: https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

Tải hướng dẫn sử dụng tại: https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

                2.Ledvision: phù hợp với card điều khiển C&Light: T7, A5, A8…

Tải phần mềm tại: https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

Tải hướng dẫn sử dụng:

                3.Xmplayer: phù hợp với card điều khiển DBstar.

Tải phần mềm tại: https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

Tải hướng dẫn sử dụng: https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

                4. Nova studio: phù hợp với card điều khiển Novastar.

Tải phần mềm tại:

https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

Tải hướng dẫn sử dụng:

https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau