Phần mềm cài đặt cho Màn hình led 1 màu, 3 màu

C.   Phần mềm cài đặt cho Màn hình led 1 màu, 3 màu:

1.    Phần mềm cho card BX:

-       Tải phần mềm cài đặt tại: 

https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-1-mau-3-mau

 

-       Tải hướng dẫn sử dụng tại:  

https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-1-mau-3-mau

 

2.    Phần mềm cho card HD:

-       Tải phần mềm cài đặt tại:

https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-1-mau-3-mau

 

-       Tải hướng dẫn sử dụng tại:  

https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-1-mau-3-mau